KRAVAS
APROŠINĀŠANA

KRAVAS APDROŠINĀŠANAS PRIEKŠROCĪBAS:

Kravas īpašnieks ir maksimāli aizsargāts no zaudējumiem kravas pārvadājuma visos etapos, neaprobežojoties tikai ar partnera atbildības limitu. Kravas apdrošināšanas cenā var tikt iekļauti izdevumi, kas saistīti ar kravas apdrošināšanu, piegādi un citām izmaksām.


Apdrošināšanas cena ir minimāla salīdzinot ar pašas kravas cenu (no 0,19% no kravas vērtības).


Apdrošināšanas polise ir piemērota firmas individuālām prasībām un tās apmaksa var tikt iekļauta piegādes vērtībā. Kvalitatīvs un ātrs apdrošināšanas atlīdzību izmaksu process.

Svarīgi saprast, ka pārvadātāja civiltiesiskās atbildības apdrošināšana (ieskaitot CMR apdrošināšanu) nav tas pats, kas kravas apdrošināšana.

Visdrošākā aizsardzība Jūsu interešu pārvadājumu laikā

Mūsu uzņēmums piedāvā apdrošināt Jūsu kravu apdrošināšanas kompānijās ar uzticamu reputāciju un izmaksu garantiju – tā ir Jūsu interešu visdrošākā aizsardzība pārvadājumu laikā.

Pārvadātāja civiltiesiskās atbildības apdrošināšana ir paredzēta, lai aizsargātu viņa intereses obligāto konvenciju izpildē, kuras strikti nosaka pārvadātāja atbildību un tās ierobežojumus. Pārvadātāja civiltiesiskās atbildības apdrošināšana neaizsargā Jūsu kravu, jo apdrošina tikai pārvadātāju viņa pierādītās vainas gadījumā.

Kas jāņem vērā, paļaujoties tikai uz pārvadātāja civiltiesiskās atbildības apdrošināšanu:

  •   Autopārvadājumi – CMR Konvencija (limits 8,33 SDR aiz kg = 10 EUR aiz kg);
  •   Gaisa kravu pārvadājumi – Varšavas Konvencija (limits 17 SDR aiz kg = 20 EUR aiz kg);
  •   Jūras kravu pārvadājumi – Hāgas-Visbijas noteikumi (limits 2SDR aiz kg = 2,5 EUR aiz kg);
  •   Dzelzceļa kravu – pārvadājuma tranzītvalstu dzelzceļa likumi.
  •   Pārvadājuma procesa laikā par kravu var būt atbildīgi noliktavu operatori, ekspeditori un citas personas, kuru atbildības līmeni ierobežo vietējā likumdošana, līdz ar to tā var būt ievērojami mazāka kā preces vērtība.