NOLIKTAVU
PAKALPOJUMI

Atbildīgas kravas uzglabāšanas pakalpojumi mūsu kompānijā iekļauj:

  •   Vietas piešķiršanu noliktavā;
  •   Piemērotāka uzglabāšanas veida izvēli;
  •   Apsardzi 24/7;
  •   Termināļu apstrādes pakalpojumus;
  •   Kravas sūtīšanu adresātam pēc uzglabāšanas termiņa beigām.

NOLIKTAVU PAKALPOJUMI

Atbildīgas uzglabāšanas priekšrocības mūsu kompānijas noliktavās – tas ir:

01

Kravas drošība. Atbildīga uzglabāšana ir klienta preces pagaidu nodošana mūsu kompānijai un atbilstošo pasākumu veikšana, lai nodrošinātu produkcijas saglabāšanos un viengabalainību, t.i. specializēto telpu piešķiršana, iekraušanasizkraušanas tehnikas apsardze utt.

02

Dažāda priekšraksta preču pieņemšana. Kompānija SIA „ALBO PLUS” īsteno lielgabarīta kravas, ne gabarīta objektu un citu produkciju veidu (aprīkojuma, būvmateriālu, cietu un izturīgu materiālu) atbildīgu uzglabāšanu.

03

Naudas līdzekļu ekonomēšana. Kravas uzglabāšana ar mūsu kompānijas starpniecību ļauj izvairīties no izdevumiem, kas saistīti ar noliktavu telpu, algotu strādnieku un atbilstošās tehnikas uzturēšanu. Šis pakalpojums atbrīvo no noliktavas telpu nomas nepieciešamības. Uzglabāšanas izmaksas ir atkarīgas no teritorijas platības, kuru faktiski aizņem krava.

04

Operatīva kravas piegādes iespēja adresātam. Mūsu noliktavas ļauj ne tikai īstenot produkcijas uzglabāšanu, bet arī dod iespēju jebkurā brīdī nogādāt to uz norādītajām adresēm.